KESİMHANE ÜRETİM OTOMASYON SİSTEMLERİ

üretim otomasyon sistemleri

Kantar Yönetim Sistemi

Gerçekleşen kesim ve araç planları otomatik olarak bu modüle akar. Kantar kullanıcısı canlı piliç sevk listesinden daha önce planlanmış olan aracı seçerek dolu ve boş tartımları gerçekleştirir ve kantar fişlerini alır.
Plan dışı canlı hayvan tartımı ve diğer her tür mamul ve malzeme tartımlarıda bu modül üzerinden gerçekleştirilir.
Bu modül Canlı Asım modülü ile tam entegre çalışır.

Canlı Asım Modülü

otomasyon sistemleri Canlı asım modülü ile kantar geçişi yapan canlı araçların kesimleri yönetilir.
Kesim hattına alınan piliçler, sürü bazında sensör ile sayılarak kayıt edilirler.
FIFO uygulanır, dakikada geçen piliç istatistikleri alınır.
Sürü bazında ıskarta, sevk esnasında ölüm ve diğer kayıplar takip edilir.
Sürü bazında toplam kilo,kesilen adet ve ıskarta bilgileri,Broiler sistemine entegredir

Siparişe Göre Üretim Modülü

otomasyon sistemi Sevkiyat planma modülünden aktarılan tüm siparişler (opsiyonel), müşteri ve ürün kırılımlarında raporlanabilirler. Bu modül, üretim bantlarına konan tarayıcıdan bilgi alarak, siparişlerin yükleme önceliklerine ve diğer kurallara göre sipariş ile eşleşerek, müşteri adresli, izlenebilirlik sağlayan, palet ve depo bilgileri içeren, code-128 destekli yeni bir kasa&koli etiketini oluşturur ve aplikatör’e gönderir.
Üretilen bu yeni etiket ile “Siparişe Göre Üretim” modülü, sipariş izleme ekranından siparişler yapıldı olarak düşülerek, anlık olarak izlenir ve raporlanır.
“Siparişe Göre Üretim” modülünde, taze depodan (envanter’den) sipariş açılarak, sipariş karşılanabilir. Ayrıca üretim fazlası ürünler taze depo’ya (envanter’e) ya da şok depoya sipariş olarak bu modül üzerinden üretilirek adresli olarak etiketlenirler.

Paletleme Modülü

Kesimhane otomasyonu “Siparişe Göre Üretim” modülü tarafından etiketlenen kasalar, müşteri (sipariş numarası) , palet, depo, izlenebilirlik gibi bilgiler ile takip edilir. Bu modül içeriğinde el terminalleri üzerinde çalışan paletleme uygulaması mevcuttur ve tüm süreç otomasyona bağlı olarak yürütülür.

Soğuk Hava Depoları Yönetimi Modülü

depo otomasyon

  • Depo tanım ve adresleme
  • Metal barkod ya da RFID ile depo gözü takip
  • Siparişe göre üretim modülünden, depo’ya adresli üretim, etiketleme ve paletleme
  • Uygulama üzerinden depo gözlerinin, slot bazında takibi
  • Her bir slot içeriğinin takibi
  • Tek bir rapor ile depo envanterleri
  • FIFO’ya göre palet takibi
  • Depo yönetim el terminali uygulaması

Sevkiyat Yönetimi Modülü

tavukçuluk otomasyon yazılımları Siparişlerin taze ve şok depolardan el terminalleri uygulaması ile araçlara yüklenmesini yönetir.
Operasyon yükleme emirlerinin çıkarılması ile başlar. Bu emirler el terminalleri ile okutularak kontrollü yükleme süreci tam kontrollü yürütülür.

PROTech Tanıtım Filmi