İLERİ İŞLEM ÜRETİM OTOMASYON SİSTEMLERİ

ileri işlem üretim otomasyon sistemleri

ileri işlem üretim otomasyon sistemleri

Hammadde Kabul Ve Envanter Yönetim Sistemi

otomasyon sistemleriotomasyon sistemleri

 • Sınırsız sayıda hammadde kategorileri ve depoları tanımlama.
 • Hammaddelerin kabulde tartılarak etiketlenmesi ile el terminalleri üzerinden envantere alınması. Tedarikçi ve parti numarası ile son kullanma tarihleri bazında envanter oluşturma.
 • Hammaddelerin FIFO’ya göre takibi ve son kullanma tarihi yaklaşan ürünler için uyarı sistemi
 • Hammadde stok miktarlarının takibi ve otomatik sipariş oluşturma
 • WIP (Work in Progress) materyallerinin daha sonra yeniden üretimde kullanılabilmesi için tartılarak envantere alınması, böylelikle materyallerin yaş ve son kullanım takibinin sistem üzerinden izlenebilmesi.

Karışım Rasyonları (Reçeteleri) Yönetim Sistemi

Karışım Rasyonları Yönetim Sistemi

 • Son ürünler için karışıma girecek her bir hammadde ve muadil hammadde kullanım oraları tanımlama.  
 • Günlük üretim planlama ve FIFO’ya göre hammadde depo siparişleri oluşturma
 • El terminalleri ile karışım hazırlarken hammadde okutma, karışıma giren her bir hammadde ağırlığı kontrolü ve parti numarası bazında premix kaydı oluşturma ve gerçek zamanlı üretim takibi
 • Hammadde , yarı mamul ve mamul depoları ile ürün karışımları için sıcaklık takibi
 • Tanımlanan randıman noktaları bazında fire takibi
 • Tanımlanan ara depo ve prosesler bazında envanter takibi
 • Üretimden dönen karışımların yeniden tartılarak, daha sonra karışımlarda kullanılmasının sağlanması
 • Sınırsız sayıda karışım rasyonu hazırlama ve kontrollü karışım oluşturma
 • Parti numarası bazında, karışıma giren hammaddelerin (kırmızı et için kulak küpe numarası),  tedarikçi, tedarik tarihi ve tedarik parti numarası ile diğer tüm bilgilerinin izlenebilmesi

Siparişe & Depoya Üretim Yönetimi Sistemi

Kesimhane otomasyonu

 • Optimizasyon modülünden aktarılan tüm siparişler, müşteri ve ürün kırılımlarında raporlanabilirler. Bu modül, üretim bantlarına konumlandırılan lazer barkod okuyucudan bilgi alarak, siparişlerin yükleme önceliklerine ve diğer kurallara göre sipariş ile eşleşerek, müşteri ya da depo adresli ve code-128 destekli yeni bir kasa&koli etiketini oluştur (parti numaralı)  ve aplikatör’e (otomatik barkod etiketi yazan ve koliye yapıştıran cihaz) gönderir (opsiyonel).
 • Üretilen bu yeni etiket ile “Siparişe Göre Üretim” modülü, sipariş izleme ekranından siparişler yapıldı olarak düşülerek, anlık olarak yüzde kaç üretildiği izlenir ve raporlanır.
 • Ayrıca etiket ve uygulama üzerinden karışım no, palet, depo, müşteri ve izlenebilirlik takibi yapılır.
 • “Siparişe Göre Üretim” modülünde, taze ya da soğuk hava depodan sipariş açılarak, sipariş karşılanabilir. Ayrıca üretim fazlası ürünler taze depo’ya ya da şok depoya sipariş olarak bu modül üzerinden üretilirler.
 • Parti numarası bazında etiketlenen her bir kasa ve paket’in karışım ve kalite kontrol bilgilerine, uygulama üzerinden ulaşılır.
 • Ayrıca istenildiğinde, kurumsal internet sitesi üzerinden, tüketiciler aldıkları ürünün parti numarasını girerek , ürün içeriğini izleyebilmesi sağlanır.

Paletleme Yönetim Sistemi

Paletleme Yönetim Sistemi“Siparişe & Depoya Göre Üretim” modülü tarafından etiketlenen kasalar, müşteri (sipariş numarası) , karışım no, palet, depo, izlenebilirlik gibi bilgiler ile takip edilir. Bu modül içeriğinde el terminalleri üzerinde çalışan paletleme uygulaması mevcuttur.
El terminallerinde ki bu uygulamayla, paletleme alanına gelen kasalar,koliler vb… müşteri siparişlerine göre (adresli kasalar üzerinden) okutularak paletlere yerleştirilir. Bu işlem sırasında, farklı bir müşteriye üretilen kasaların farklı müşteri paletlerine girmesi kesinlikle önlenir. Ayrıca palet bozma, palet birleştirme gibi opsiyonel hareketlerde uygulama üzerinden yapılabilir.
Nihayetinde bir müşteri siparişi için oluşturulan palet tamamlandığında bell printer olarak adlandırılan yazıcıya bir adet palet etiketi gönderilir. Bu etiket streçlenmiş palet üzerine yapıştırılır.
Bu etiket ile sevkıyat ve depolama operasyonlarının çok kısa bir sürede ve kontrollü olarak gerçekleşmesi sağlanır.
Ayrıca palet oluşturulmayacak olan siparişlerin sevk edilmesi mümkün olmaktadır.

Soğuk Hava Depo Yönetim Sistemi

Soğuk Hava Depo Yönetim Sistemi

 • 0 , +4, -18 ve -40 depolarının master bilgi tanımları dinamik oluşturulur. Bu bilgiler arasında, depo içerisindeki her bir göz adreslenir ve dış etmenlerden etkilenmeyecek barkod ile etiketlenir. Depo tanımlamalarından sonra raf tanımlamaları, dikey ve yatay olmak üzere tamamen dinamik bir yapıda çalışmaktadır.
 • Böylelikle hammadde, yarı mamul ve son mamul depoları istenilen sayıda dinamik olarak oluşturulabilmektedir.
 • “Sipariş’e Göre Ürerim” modülüne aktarılan donmuş ürün siparişleri, önceden son mamül depo gözü bazında rezerve edilir. Böylelikle paletleme tamamlandıktan sonra alınan palet etiketi üzerinden, o palet’in soğuk havada hangi göz’e yerleştirileceği bilgisine ulaşılır.
 • Ayrıca rezerve edilmeyen donmuş ürün siparişleri için paletleme sonrası en uygun depo ve göz bilgisi otomatik olarak oluşturulur. Gerek -40 gerekse de – 18 depolarındaki paletler, depo’dan çıkış tarihleri ve müşterilerine kadar raporlanabiliyorken, ayrıca FIFO’ya göre de hem rapor hem de sipariş karşılama opsiyonel olarak yapılabilmektedir.
 • Aynı şekilde soğuk hava depodan siparişe göre palet oluşturma (palet bozma ve palet oluşturma) el terminalleri ile gerçekleşmektedir. Siparişe konu olan depo gözü, doğru seçilmediği sürece o gözden palet ve/veya kasa transferine izin verilmemektedir.
 • Depoya yapılan palet transferleri ile depodan yapılan palet transferleri el terminalleri üzerinden gerçekleştirilebilecektir.
 • Ayrıca dışarıda kiralanabilecek olan depolar dahi uygulamaya sanal olarak tanımlanarak takip edilebilmektedir.

Sevkiyat Ve Yükleme Yönetim Sistemi

Sevkiyat Ve Yükleme Yönetim Sistemi

 • Sevkiyat planlama sonrasında, sevkıyat uygulamasına gönderilen siparişler yükleme emirleri ve sevk irsaliyelerine dönüşürler.
 • Siparişler, sevkıyat numarası, sipariş numarası, araç plakası ve sipariş detayı bazında gönderilir. Siparişlerin “üretimden”, “taze depodan” ya da “şok depodan” karşılanması tamamen uygulama üzerinden sağlanır.
 • Yükleme süreci, siparişlerin araçlara yüklenmesi esnasında yükleme emirleri basılarak, bu emirlerin el terminalleri ile okutulması ile başlar. Bu sipariş emirleri üzerinde ayrıca sevkiyat numarası da olduğundan, siparişin farklı siparişler ile bir araca yüklenmesi engellenir.
 • Yine bu siparişlerin farklı araçlara yüklenmesi de mümkün olmamaktadır. Yükleme emri el terminalleri uygulaması ile okutulduktan sonra, siparişe istisna olan palet, kasa, koli vb… okutularak o siparişin kapatılması sağlanmaktadır.
 • Bu işlem esnasında siparişe odaklı yüklemenin doğru paletlerden ve doğru sırada oluşturulduğu sistem tarafından kontrol edilir ve kontrollü yükleme yapılır.
 • Paletlerin sevkiyat ve siparişlere göre yüklenmesi el terminalleri ve uygulaması ile palet etiketleri okutularak çok kısa sürede gerçekleştirilir.
 • Palet oluşturulmayan siparişler, sadece kasa,koli vb… okutularak sevk edilebilemektedir.
 • Sevkiyat listesi tamamlandığında (yani bir sevkiyat emrine konu olan tüm siparişler yüklenip, sevkiyat irsaliyeleri oluşturulduğunda) araç içi yüklenen her ürünün kg, kasa, palet, fire vb.. ağırlıkları da hesaplanarak bir kapı çıkış formu oluşturulur.
 • Bu form ile araç kantar’a girerek tartım yapılır ve formdaki kilogram ile kantar kilogramı kontrol edilir.

FPTech İleri İşlem Üretim Otomasyon Sistemleri Genel Özellikleri ve İşletmenize Sağladığı Faydalar

 • Tüm hammadde tedarik emirlerinin otomatik hazırlanması
 • Tüm hammaddeler de stoklama ve anlık envanter kontrolü
 • Son ürün stok takibi
 • Sınırsız sayıda randıman ve proses noktaları tanımlama,  fire takibi
 • Hammadde, yarı mamul, bekleme odaları ve son ürün depoları envanterlerinin gerçek zamanlı takibi
 • Ürün, hammadde gramaj takibi için benzersiz etiketleme
 • Gerçek zamanlı karlılık bilgisi
 • Safha maliyeti
 • HACCAP süreci ile entegre
 • Tüm depo ve karışım içi sıcaklıklarının kayıt altına alınması. Belirlenen sıcaklık değerleri limitlerinin aşımında ilgililere SMS ve e-mail ile bilgilendirme desteği
 • PROTech, BPTech ve PLANTech modülleri ile full entegrasyon
 • Kablosuz el terminali, bell printer’ı gibi uygulamalarda kullanım kolaylığı
 • Sipariş, üretim, paletleme, depolama ve sevkiyatta tam kontrol
 • Firmanız internet sitesi üzerinden, tüketicilerin aldıkları ürün içeriklerini izleyebilmesi ile ;
  • Prestij
  • Katkısız ürün yaptığınızın garantisi
  • Ürün ve ürün içeriğinin % 100 izlenebilmesi
  • Ürünlerinizin insan sağlığını etkilemeyecek koşullarda üretildiğinin ispatı
  • Personel ve kalite güvence takibi
  • Tüm üretim aşamalarında bilgi teknolojileri otomasyonları
  • Marka bilinirliliği, güven ve karlılık