KANATLI CANLI ÜRETİM SİSTEMLERİ

Canlı Üretim Sistemleri

Entegre operasyon süreçlerinin tamamı, üretim sistematiğine bağlı “Canlı Üretim Sistemleri Yönetimi” uygulaması ile kayıt altına alınarak, Bölge,Veteriner, Irk, Yem Fabrikası, Yetiştirici Çiftlik-Kümes ana başlıklarında analizlerinin oluşturulması ile canlı üretim yönetimine yol göstermektir.
Oluşan veriler ile ırk bazında standart ile gerçekleşen analizleri rahatlıkla yapılmakta, ve tüm performans anlık olarak izlenmektedir.
Canlı üretim yazılımı kapsamında 6 ana modül bulunmaktadır. Bu modüller Yarka Yönetim Sistemi, Damızlık Yönetim Sistemi, Broiler Yönetim Sistemi, Kuluçka Yönetim Sistemi, Yem Sevkiyatı Yönetim Sistemi ve Yetiştirici hakediş hesaplama ve Ödeme Sistemi ‘dir ve tam entegre olarak çalışırlar.

Yarka Yönetim Sistemi Modülü

üretim sistemi Yarka Yönetim Sistemi; kümeslere yerleştirilen damızlık civcivler ile başlamakta ve damızlık çiftliklere transferine kadar devam etmektedir. 0-20 hafta arası, yem tüketimi, ölüm, ıskarta, homojenite gibi performans verileri bu modülde tutulmakta ve sürü bazında günlük & haftalık analizlere dönüştürülmektedir.
Bu modül ile saha’dan çiftlik-sürü-kümes bilgileri “Damızlık Takip” adlı el terminali uygulaması ile toplanarak, gelişim analizlerine dönüştürülmektedir.

Damızlık Yönetim Sistemi Modülü

tavukçuluk otomasyon yazılımları Bu modül ile çiftlik & kümes dişi, erkek envanterleri (haftalık & kümülatif), ölümler, ıskartalar, sex hataları, gramajlar, toplam,damızlık,kirli,çift sarı, kırık, gizli çatlak, yer yumurtası, üretim rakamları, kuluçkaya sevk edilen yumurta adetleri, kuluçkada basılan damızlık yumurta adetleri, çıkan sağlıklı ve ıskarta civciv adetleri, çıkım randımanı, civciv ağırlığı, dişi başına üretilen damızlık yumurta ve toplam yumurta, dişi ve erkek ortalama yem tüketim miktarları, gramaj alımları, su tüketimleri, ışıklandırma, nem gibi bir çok performans verileri takip edilir.
Bu modül ile saha’dan çiftlik-sürü-kümes bilgileri “Damızlık Takip” adlı el terminali uygulaması ile toplanarak, gelişim analizlerine dönüştürülmektedir.

Kuluçka Yönetim Sistemi Modülü

Üretim Sistemleri Bu modül damızlık ve diğer ıskarta yumurtaların kuluçka yumurta odasına çiftlik-kümes bilgisi ile girişleriyle başlamaktadır. Burada seleksiyona uğrayan damızlık yumurtalar, basımı, çıkımı yapılmakta ve veriler damızlık yönetim sistemine aktarılmaktadır. Çıkım sonrası civciv ‘in broiler sahaya yerleştirilmesi ya da satılması işlemleride bu modül üzerinden yapılmaktadır. Özetle kuluçka yönetim sistemi modülü ile basım makinaları bazında, bekleyen yumurta yaşına göre, sürü yaşına göre, yetiştirici çiftlik bilgisine göre, çıkım randımanları ayrıca kırma raporları (breakout) yönetsel analizlere dönüştürülmektedir.
Bunun yanında haftalık & aylık yumurta envanter, yumurta satış, basılan yumurta, çıkan civciv, ıskarta civciv, çıkan toplam civciv’e göre randıman, satılabilir civcive göre randıman ve broilere yerleşen civciv adetlerine kadar çeşitli raporlar sistemden alınabilmektedir.

Broiler Yönetim Sistemi Modülü

piliç otomasyon sistemleri Bu modül; broiler kümeslere civciv yerleşiminden, kesim’e gönderilene kadar olan tüm süreci yönetir. Çiftlik-kümes hiyerarşisinde yapılan yerleştirmeler ile ölüm (saha), ıskarta, tartımlar (saha), gramaj alımları, yem tüketimleri, kesim adet ve kiloları gibi bir çok veri bu modülde tutulmaktadır. Bu modül ile de bölge, veteriner, ırk, çiftlik-kümes vb. gruplarında haftalık ağırlıklar, haftalık ölümler, yerleşen adetler, kesilen adet ve Kg ile ortalama kg, ortalama kesim yaşı, FCR ve istenirse bu veriler ile oluşturulan (EPEF : European Performance Effective Factor) sonuçları yönetsel analizlere dönüştürülür.
Bu modül ile saha’dan çiftlik-sürü-kümes bilgileri “Broiler Takip” adlı el terminali uygulaması ile toplanarak, gelişim analizlerine dönüştürülmektedir.

Yem Yönetim Sistemi Modülü

depo otomasyon Yem Yönetim Sistemi; gerek sipariş edilen damızlık ve yarka yem sevkiyatlarının planlanması, gerekse de yem yönetim modülü tarafından projeksiyon ile oluşturulmuş otomatik sevkiyat emirlerinin oluşturulması ile başlar.
Bu modül ile çiftlik-kümes silo kapasitelerine ve yerleşen civciv adetlerine göre, gönderilecek olan yem, miktarı ve yetecek gün sayısı ile bir sonraki yem sevk planları otomatik olarak hesaplanır. Hesaplamada, civciv ırkı ve mevsime göre oluşturulabilecek yem tüketim tabloları ve yem değişim günleri parametrik olarak tanımlanır.
Bununla birlikte tüm yem sevkiyat emirlerinin hazırlanması, yem irsaliyelerinin oluşturulması, iade ve iptal işlemleri yapılmaktadır. Tüm damızlık ve broiler çiftllik-kümeslerine yapılan yem sevkiyat bilgileri ilgili yarka,yumurta ve broiler yönetim sistemi modüllerine akmaktadır. Bunun yanında araç, çiftlik-mesafe (km) bilgileri ile nakliye giderlerine baz oluşturacak olan hesaplamalar ve raporlar kolaylıkla alınabilmektedir.
Güçlü raporlama yeteneği ile planlanan ve gerçekleşen yem sevkiyatları ile dönemsel tüketim analizleri kolaylıkla oluşturulabilmektedir.

Yetiştirici Hakediş Hesaplama ve Ödeme Sistemi

tavukçuluk otomasyon yazılımları Bu modül tüm “Canlı Yönetim Sistemleri” uygulamaları ile entegre çalışarak, Broiler yetiştiricilerinin hak edişlerini hesaplar. Hesaplamalarda kesilen canlı adet ve net canlı kg, yem tüketimleri (FCR), ölümler, ortalama gramaj ve kesim yaşı ile prim & ceza yapıları kullanılmaktadır.
Ayrıca yakıt yardımı, silo yardımı ve diğer ek ödenekler ile kesintiler bu modül üzerinden takip edilebilmekte ve yetiştirici mustahsilleri otomatik oluşturularak, muhasebe uygulamasına entegre edilmektedir.